หน้าแรก
 
ใจน้อย พิมพ์
๗ มกราคม ๒๕๕๔

sp540108.jpg

ใจน้อย คือ อาการที่ไม่ทำใจให้เบิกบาน
ให้กว้างขวาง ใจที่อยู่ศูนย์กลางกายก็เหลือน้อย
ความสุขจึงน้อยตามไปด้วย

เมื่อความสุขจางหายไป ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่
ใจน้อย จึงเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังใจให้หดหายไป
จากท้อน้อยๆ ในที่สุดก็กลายเป็นท้อแท้ๆ

ดังนั้น อย่าปล่อยให้ความน้อยใจ
ที่มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจ
เป็นแผลร้ายเกาะกินใจ จนยากที่จะเยียวยา

ในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดนอกจากความเข้าใจ
สิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เขาทำมันอาจไม่ตรงกัน

โปรดปรับใจเสียใหม่ สร้างชีวิตให้สดใส
แล้วก้าวเดินต่อไป จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
คือ ผู้มีชัยชนะของชีวิตที่แท้จริง

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ มกราคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org