หน้าแรก
 
จากไปอย่างมีคุณค่า พิมพ์
๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

sp540113.jpg

เรามีชีวิตอยู่ในโลกเพียงชั่วคราว ไม่ช้าก็ต้องจากไป

ทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราต่างทุ่มเทแสวงหา
ก็ล้วนนำมาซึ่งความยากลำบาก ตั้งแต่หาจนกระทั่งเก็บรักษา
สิ่งที่ทำอยู่เหมือนเด็กเล่นขายของ ไม่ใช่ของจริง
สนุกเพลิดเพลิน ทำไปวันๆ หมดเวลาของชีวิต

แท้ที่จริง เราเกิดมามีเป้าหมาย คือ ที่สุดแห่งธรรม
แต่สิ่งที่กระทำมากลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระ

วันเวลาในโลกนี้มีน้อยนิด หากเราไม่คิดสร้างสมบุญ
ชีวิที่เกิดมาก็สูญเปล่า จากไปอย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลย

วันตายแม้เพียงวันเดียว ก็สามารถช่วงชิงเอาสิ่งต่างๆ
ในชีวิตของเราจนหมดสิ้นได้ ฉันใด
ก่อนวันตายเพียงวันเดียว ก็สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลง
และเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงได้ ฉันนั้น

หากเรารู้จักแสวงหาทรัพย์ภายใน ด้วยการสั่งสมแต่ความดี
มีจิตหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ทรัพย์นี้จะเป็นอริยทรัพย์
ที่ติดตัวเราไปทุกหนทุกแห่ง ไม่มีใครช่วงชิงจากเราไปได้
สามารถปิดหนทางอบาย

แม้จะเกิดมาอย่างยากลำบาก แต่จะจากไปอย่างผู้มีชัย

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ มกราคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org