หน้าแรก
 
เราจะดูตัวอย่างลักษณะมหาบุรุษได้จากที่ไหน พิมพ์
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔

sp540119.jpg

วิธีที่จะไปดูลักษณะมหาบุรุษ มีวิธีดังนี้ คือ

วิธีที่ ๑     ดูพระพุทธรูปซึ่งพยายามจำลองออกมาให้เหมือนจริงเท่าที่วัสดุจะอำนวย

วิธีที่ ๒     ตั้งใจนั่งทำสมาธิเรื่อยไป เมื่อใจหยุดนิ่งเต็มที่ เห็นพระธรรมกายในตัวชัดเจนเมื่อไร 
เมื่อนั้น เราก็จะพบว่า ธรรมกายนั่นแหละ มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน ต่างกันอยู่นิดเดียวว่า
กายเนื้อที่เป็นมหาบุรุษไม่มีเกตุดอกบัวตูม ถ้ามีเกตุดอกบัวตูมก็เป็นธรรมกาย

ธรรมกายของทุกๆ คน จะมีลักษณะเหมือนกับพระประธานที่ตั้งอยู่กลางสภาธรรมกายหรือในโบสถ์
ของวัดพระธรรมกาย ลักษณะที่จำลองปั้นออกมานี้ มีสัดส่วนใกล้เคียงกับความจริงมาก

ธรรมกายของทุกคนก็จะมีลักษณะอย่างนี้ คือ มีเกตุเป็นรูปดอกบัวตูม เกิดขึ้นด้วยอำนาจของมรรค
มีองค์ ๘ ที่เราตั้งใจปฏิบัติมาอย่างสมบูรณ์เคร่งครัด

* * * * * ผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า แต่มีลักษณะมหาบุรุษมีอยู่บ้างหรือไม่ โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * * * * *


ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org