หน้าแรก
 
ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒ พิมพ์
๒๒ มกราคม ๒๕๕๔

sp540123.jpg

ถ้าพูดอย่างนี้เราอาจจะไม่เข้าใจ ขอให้ทุกคนดูมือตัวเอง ก็จะเห็นลายมือ ถ้าคนไหนไม่มีลายมือ
ก็จะกำมือไม่ได้ มือก็มีลายมือ เท้าก็มีลายเท้า ลายมือลายเท้าของพวกเราเอาแน่เอานอนไม่ได้

แต่ของมหาบุรุษนั้น ลายเท้าของท่านมีลักษณะแน่นอนลงไปเลยว่า มีรูปแบบเป็นกงจักร
แต่ไม่เหมือนกงจักรที่เป็นตราของราชวงศ์จักรีหรอกนะ พอจะอธิบายคร่าวๆ ได้ว่า เป็นวงกลม
ในวงกลมมีลายที่ละเอียดลออลงไปอีก ประโยชน์ของลายกงจักร ก็คือ มีความยืดหยุ่นดีมาก
เมื่อยืดหยุ่นดี สปริงก็ดี เมื่อสปริงดี จะเดินเหินก็คล่องแคล่วดี

ส่วนพวกเรามีลายเท้าไม่กี่เส้น ขอให้ไปดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันก็แล้วกัน บางคนฝ่าเท้าเว้ามาก
ยิ่งมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะมีลายอย่างสม่ำเสมอก็หมดไป ถ้าฝ่าเท้าสม่ำเสมอ ลายก็สม่ำเสมอ
ซึ่งแสดงว่าสปริงดีเหลือเกิน

แต่ฝ่าเท้าของเราไม่เป็นเช่นนั้น ลองหงายดูเถอะ เท้าของเราจึงพลิก จึงแพลงบ่อย ไม่ค่อยได้เรื่อง
คงจะพอมองเห็นกันแล้วว่า ลักษณะมหาบุรุษมีส่วนเกี่ยวพันกันอย่างนี้

* * * * * ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการที่ ๓ จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ใตอนต่อไป * * * * *


ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org