หน้าแรก
 
ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๓ พิมพ์
๒๓ มกราคม ๒๕๕๔

sp540124.jpg

เราฟังคำนี้แล้ว อาจสงสัยว่า.. "ส้นเท้ายาวจะดียังไง"

คือ ธรรมดาส้นเท้าของมนุษย์ย่อมสั้น ลำแข้งตั้งอยู่ตอนปลายส้นเท้า
ฉะนั้น น้ำหนักตัวของเราจะกดลงตรงจุดนี้ ทำให้ส้นเท้าต้องรับแรงกด
เพียงจุดเดียว

ส่วนเท้าของมหาบุรุษแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน
คือ ข้างปลาย ๒ ส่วน กระดูกแข้งตั้งลงในส่วนที่ ๓ เหลือส่วนที่ ๔ เป็นส้น

ดังนั้น น้ำหนักจากร่างกายจะกดลงโดยตรงในส่วนที่ ๓ ซึ่งจะสามารถกระจาย
และเฉลี่ยไปยังส่วนที่ ๑ – ๒ และส่วนที่ ๔ ซึ่งเป็นส้นเท้า ผิดกับคนธรรมดา
ซึ่งน้ำหนักจะกดลงตรงส่วนที่ ๔ ซึ่งยากที่จะกระจายไปยังส่วนปลายเท้า

ขอให้นึกถึงว่า ถ้าเราเอาของหนัก ๆ วางลงทางด้านปลายใดปลายหนึ่งของโต๊ะ
โต๊ะอาจจะกระดกล้มลงมา หรือขาโต๊ะอาจจะหัก เพราะทานน้ำหนักไม่ไหว

ตรงกันข้าม ถ้าเราวางของไว้ตรงกลางโต๊ะ น้ำหนักก็จะเฉลี่ย ๆ กันไป
ย่อมรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี  ...เช่นกัน แม้เราไม่สามารถเอาขาคนมาวางไว้
ตรงกลางหลังเท้าได้ เพียงแต่ให้ค่อนมาข้างหน้าหนึ่งนิ้วก็วิเศษแล้วนะ

* * * * * ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๔ จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * * * * *

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org