หน้าแรก
 
ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๖ พิมพ์
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

sp540209.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๖ มีเขี้ยวสีขาวงาม

  • ฟันของเราแยกออกเป็นหลายประเภท
    ฟันซี่หน้าสุด ๔ ซี่ เราเรียกว่า ฟันกัด มีหน้าที่กัด
    ถัดจากฟันกัดเข้าไป มีฟันแหลมๆ เขาเรียกว่าเขี้ยว เขี้ยวมีหน้าที่ฉีกของเหนียวๆ มีข้างซ้าย ๑ ซี่ ข้างขวา ๑ ซี่
    ถัดจากเขี้ยวก็เป็นฟันบดหรือเรียกว่าฟันกราม มีหน้าที่บดอาหารให้ละเอียด

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีฟันดีเยี่ยมอย่างที่กล่าวมาแล้ว และฟันทั้งหมดยังเรียบเสมอกันทุกซี่ มิหนำซ้ำยังมีเขี้ยวสีขาวงามอีก ฟันเขี้ยวของพระองค์เป็นฟันที่สมบูรณ์มาก เราเรียกกันว่า พระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้วนี้ใสมาก ขณะที่แย้มพระโอษฐ์ แสงแดดที่ส่องกระทบพระเขี้ยวแก้วจะสะท้อนเป็นประกายวาว เหมือนแสงแดดที่ตกกระทบกระจกเงาอย่างนั้น คนอยู่ข้างหลังเมื่อเห็นแสงสะท้อนก็รู้ได้ว่า พระองค์ทรงยิ้ม มีคำอธิบายไว้ว่า พระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ นั้น ขาวบริสุทธิ์เหมือนดาวประกายพฤกษ์ นี่คือลักษณะมหาบุรุษ สำหรับพวกรานอกจากไม่มีแสงสะท้อนแล้ว ยังมีสีขุ่นๆ เสียอีก

* * * * ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๗ จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป * * * * *

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org