หน้าแรก
 
ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที ๒๘ พิมพ์
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

sp540211.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๘ มีเสียงดุจพรหม

 • มีเสียงดุจพรหม คือ มีเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ อันได้แก่
  เสียงสละสลวย ๑
  รู้ได้ง่าย ๑
  ไพเราะ ๑
  น่าฟัง ๑
  หยดย้อย ๑
  ไม่แหบเครือ ๑
  ลึก ๑
  ก้อง ๑
  หรือเหมือนเสียงนกการะเวก

การที่มีเสียงไพเราะมากก็เพราะคอกลม ทั้งลิ้นทั้งฟันได้สัดได่สวนหมดทุกอย่าง
พวกนักร้องนี่ลองถอนฟันออกสิ จะร้องไม่เป็นภาษาเลย
คนแก่ๆ พูดไม่ชัดก็เพราะฟันแกหักหมด ต้องรอจนกระทั่งใส่ฟันใหม่
แม้ใส่ฟันแล้ว ถ้าฟันยังปรับไม่เข้าที่ ก็ยังพูดไม่ชัด
ฟันได้สัดส่วนเรียบเสมอก็เปรียบเหมือนกับปี่ หรือเครื่องเป่าทั้งหลายที่ลิ้นยังดีอยู่
ถ้าฟันหัก หรือฟันห่าง หรือฟันไม่เสมอ ก็เหมือนปี่หรือขลุ่ยที่ลิ้นรั่ว
เป่ายังไงก็ไม่ไพเราะน่าฟัง

* * * * * ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการต่อไปจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * * * * *


ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org