หน้าแรก
 
สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๗ และ ๑๔ พิมพ์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

sp540221.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๗  มีข้อเท้าอยู่สูง
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๔  มีปลายขนช้อนขึ้น มีสีดุจดอกอัญชัน ขึ้นเวียนขวา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า...
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถและธรรม
แนะนำชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำประโยชน์สุขมาให้แก่มหาชนทั้งหลาย
ตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรม

เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้
จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้ คือ มีข้อเท้าอยู่สูง มีปลายขนซ้อนขึ้น
ย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยม สูงกว่าสัตว์ทั้งหลาย”

ถ้าข้อเท้าของเรา ต่ำลงไปเท่าไร ข้อเท้าจะพลิกหักง่ายขึ้นเท่านั้น หมดกำลังง่าย แต่ถ้าข้อเท้าสูงขึ้นมาสักหน่อย สปริงตรงข้อจะดี แต่ถ้าสูงมากเกินไป ก็จะพลิกง่ายอีกเหมือนกัน

การที่พระพุทธองค์ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๗ และที่ ๑๔ ก็เพราะพระองค์ตรัสแต่วาจาสุภาษิตนั่นเอง อันที่จริง การพูดแนะนำให้เขาไปทำดีกัน ทำดีหนักเข้าๆ ผลแห่งการทำความดีนั้นจะเกิดขึ้นแก่ตัวเอง ตรงกันข้าม การพูดขู่ พูดหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดหรือให้เขาหวาดกลัวจนขนพองสยองเกล้าจับไข้หัวโกร๋นนั้น เป็นการนำทุกข์มาให้แก่ผู้อื่นอย่างมหันต์

สำหรับเรื่องปลายขนช้อนขึ้นนั้น ถ้าปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย ก็จะเห็นเองว่าสวยงามเพียงใด

นอกจากได้ลักษณะมหาบุรุษอย่างนั้นแล้ว ยังทำให้พระองค์เป็นผู้ที่เลิศประเสริฐเยี่ยม สูงกว่าสัตว์ทั้งหลาย พูดง่ายๆ ก็คือ ทำให้เกิดในตระกูลสูง หรือแม้เกิดในตระกูลคนธรรมดา เขาก็จะยกย่องให้สูงขึ้นมาจนกลายเป็นอภิชาตบุตรไป

 

* * * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๘ ได้ในตอนต่อไป * * * * *

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org