หน้าแรก
 
สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๒ พิมพ์
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

sp540226.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๒ มีผิวหนังละเอียด

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผุ้เข้าไปหาสมณพราหมณ์
แล้วสอบถามว่า ท่านผู้เจริญ อะไรเป็นกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ
อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ ทำอะไรไม่มีประโยชน์ เป็นทุกข์ไปนาน
ทำอะไรมีประโยชน์ เป็นสุขไปนาน

เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลัขณะข้อนี้
คือ มีผิวละเอียดอ่อน ธุลีไม่ติดอยู่ได้ ย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่
มีปัญญาหนาแน่น ปัญญาแล่น ปัญญาแหลม ปัญญาแทงตลอด
ไม่มีสัตว์อื่นเสมอ หรือยิ่งไปกว่า”

ทั้งหมดนี้ก็คือ เป็นผู้หมั่นสนทนาธรรม ไม่ใช่ขี้โม้ ไม่ใช่นั่งนินทาใคร หมั่นสนทนาซักถามธรรมะเป็นประจำ ได้ความรู้แล้วก็นำมาใช้แก้ไขปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้น ทำอย่างนี้เป็นประจำๆ ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ขอให้สังเกตว่า การสนทนาธรรม การซักถามธรรมบ่อยๆ เป็นต้น ทางแห่งมหาบุรุษ คือ ทำให้มีผิวละเอียดอ่อน จนกระทั่งธุลีก็จับไม่ติด

ยิ่งกว่านั้น พอมาเกิดเป็นคน นอกจาได้ผิวละเอียดอ่อนแล้ว ย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ มีปัญญาแน่น มีปัญญาเป็นเครื่องปลื้มใจ มีปัญญาแล่นไปได้เร็ว มีปัญญาแหลม มีปัญญาที่แทงตลอดในธรรมะ ไม่มีใครเสมอเหมือน เพราะฉะนั้น พวกเราควรสนทนาธรรมอย่างถูกต้อง ครั้งใดที่จับกลุ่มกัน ก็ขอให้สนทนาธรรมะกันนะ ไม่ใช่จับกลุ่มนินทาคนอื่น ถ้าทำได้เช่นนี้ ลักษณะมหาบุรุษก็จะรอท่าเราทีเดียว

เมื่อได้ทราบว่าการสนทนาธรรมดีจริงๆ เป็นต้นทางของลักษณะมหาบุรุษแล้ว ก็ควรหาโอกาสสนทนาธรรมบ่อยๆ อาตมาพยายามฝึกพี่เลี้ยงผู้ให้คำแนะนำในการประชุมกลุ่มขึ้นมา ขณะนี้ก็ฝึกมาได้พอสมควรแล้ว คิดว่าเมื่อมีพี่เลี้ยงในการประชุมกลุ่มจำนวนมากพอ ก็จะให้ประชุมกลุ่มกันในทันทีที่เทศน์จบ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือเก็บความได้ไม่หมด ได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นในขณะประชุมกลุ่ม

 

* * * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๓ และ ๓๑ ได้ในตอนต่อไป * * * * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org