หน้าแรก
 
สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๖ พิมพ์
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

sp540228.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๖ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ให้ทานของควรเคี้ยว
ควรบริโภค ควรลิ้ม ควรจิบ ควรดื่ม มีรสอันประณีต

เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว
จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือที่มือทั้งสอง
ที่เท้าทั้งสอง ที่บ่าทั้งสอง และที่คอ ย่อมได้ของควรเคี้ยว ควรบริโภค
ควรลิ้ม ควรจิบ ควรดื่ม อันมีรสประณีต”

นอกจากให้ชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นทานแล้ว ยังทรงให้ข้าวปลาอาหารของกินที่ประณีตอีก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่หวงกิน ทั้งยังให้เขากินเต็มที่อีกด้วย ด้วยบุญนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๖ มา คือ มือ เท้า ไหล่ และคอ สมบูรณ์จนมีเนื้อนูน เพราะเหตุที่ให้คนอื่นกินอย่างอุดมสมบูรณ์ จึงได้รับความอุดมสมบูรณ์เป็นเครื่องตอบแทน เข้าทำนองหว่านพืชอย่างใด ย่อมได้ผลอย่างนั้น

นอกจากได้ลักษณะมหาบุรุษที่มีเนื้อสมบูรณ์ ๗ แห่งแล้ว ยังได้อานิสงส์ต่อเนื่องมาอีกด้วย คือ ทำให้ได้ของควรเคี้ยว ควรบริโภค ควรลิ้ม ควรจิบ ควรดื่ม อันมีรสประณีต แม้ว่าขณะที่ทรงเจริญภาวนาอยู่ในป่า ไม่มีคนปรนนิบัติดูแล ก็ยังมีลิงกับช้างปาลิไลยมาคอยดูแลอย่างดี พระองค์จึงไม่ทรงเดือดร้อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือ ที่มือทั้งสอง ที่เท้าทั้งสอง ที่บ่าทั้งสอง และที่คอ ย่อมได้ของควรเคี้ยว ควรบริโภค ควรลิ้ม ควรจิบควรดื่ม อันมีรสประณีต


* * * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๗ - ๑๘ ได้ในตอนต่อไป * * * * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org