หน้าแรก
 
สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๔ และ ๒๖ พิมพ์
๔ มีนาคม ๒๕๕๔

sp540305.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๔  มีฟันเรียบเสมอ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๖  มีเขี้ยวสีขาวงาม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพ มีการเลี้ยงชีพชอบ
เว้นจากการฉ้อโกงด้วยตาชั่ง ด้วยของปลอม ด้วยเครื่องตวงวัด จากการโกง การลวง
เว้นจากการตัด การฆ่า การผูกมัด การร่วมทำร้าย การปล้น การกรรโชก

เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้
คือ มีฟันอันเรียบเสมอ มีเขี้ยวขาวงาม ย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาด
คือ มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร
นาค คนธรรพ์ เป็นบริวารอันสะอาด”

พึงสังเกตว่า การละมิจฉาชีพ ประกอบแต่สัมมาอาชีพ ไม่มีการฉ้อโกง หลอกลวง ขู่กรรโชก และทำร้ายด้วยประการทั้งปวง คือ มีอาชีพบริสุทธิ์ ย่อมทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษถึง ๒ ประการ ได้แก่ มีฟันเรียบเสมอ และมีเขี้ยวงาม

เกี่ยวกับเรื่องความบริสุทธิ์นี้ อาตมาขอแถมเรื่องความบริสุทธิ์ของอาหารด้วย เมื่อพูดถึงอาหารสะอาด ส่วนมากเรามักจะหมายความว่า

(๑) เป็นอาหารที่ไม่มีเชื้อโรค หรือสารพิษ เจือปน ซึ่งเป็นอาหารที่สะอาดในแง่ของพวกชาวโลกทั่วไป แต่ว่าอาหารสะอาดในแง่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่นั้น จะต้องมีลักษณะประการที่

(๒) เพิ่มขึ้นมาอีก คือ ได้มาหรือแสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์ ได้แก่ ไม่ได้โกงหรือขโมยใครมา ไม่ได้ไปรีดไถใครมา และ

(๓) เจตนาในการรับประทานบริสุทธิ์ หมายความว่า รับประทานเพื่อให้มีเรี่ยวแรงสำหรับทำความดี ไม่ใช่พออิ่มมีแรงแล้วเที่ยวไปอาละวาดข่มเหงผู้อื่น

นี่คือความบริสุทธิ์ หรือความสะอาดของอาหารที่พระองค์พิจารณาถึง ๓ ขั้นเป็นอย่างน้อย ที่ลึกซึ้งกว่านี้ยังมีอีก ชาวพุทธจึงได้มีการบูชาข้าวพระก่อนรับประทานอาหารกัน คืออย่างน้อยก่อนจะรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรบูชาข้าวพระเสียก่อนให้ใจผ่องใส เตือนใจให้คิดว่าจะทำดี พอรับประทานอาหารไปแล้ว มีแรงแล้ว ก็ไปทำความดีตามที่คิด เช่นนี้ข้าวก็จะเป็นเหมือนข้าวทิพย์ เราก็ได้ข้าวทิพย์หรืออาหารทิพย์ไว้รับประทานเสมอๆ ทุกๆ วัน

แต่ถ้าก่อนรับประทานอาหารเรามีใจขุ่นมัว เพราะผูกโกรธผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ ครั้นรับประทานอิ่มหนำสำราญ มีเรี่ยวมีแรงแล้ว ก็ไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาท เช่นนี้ก็ถือว่า อาหารที่รับประทานเข้าไปไม่บริสุทธิ์ เป็นอาหารพิษหรือข้าวพิษ จึงขอให้คำนึงถึงองค์ประกอบของความสะอาดทั้ง ๓ ประการนี้ไว้เสมอ

การประกอบสัมมาอาชีพ นอกจากจะทำให้พระองค์ได้ลักษณะมหาบุรุษ ๒ ประการดังกล่าวแล้ว ยังมีอานิสงส์ตามมาอีก คือ ย่อมเป็นผู้มีบริวารอันสะอาด ในที่นี้หมายถึงผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ มีจิตใจบริสุทธิ์ อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค ที่ทรงคุณธรรมนั่นเอง


* * * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๗ และ ๒๘ ได้ในตอนต่อไป * * * * *

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org