หน้าแรก
 
ทรงผมสุดท้าย พิมพ์
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

 

sp540325.jpg

ทรงผมทรงสุดท้าย
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วของผู้มีบุญ
ก็คือ ทรงผมของนักบวช

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำทรงนี้ดีที่สุด
มีมีดโกนเป็นธรรมาวุธ เป็นหวีคู่กาย
หวีเดือนละครั้ง สองครั้งก็ใช้ได้
แต่หวีทางโลกต้องหวีทุกวัน

เพราะฉะนั้น ผมทรงนี้เป็นทรงสุดท้ายนะลูกเณรนะ
แต่ผมบนหัวคนที่ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
เดี๋ยวยาว เดี๋ยวสั้น เดี๋ยวหยิก เดี๋ยวเหยียด
นั่นเขายังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรถึงจะดี

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org