หน้าแรก
 
ความโชคดีอย่างที่สุด พิมพ์
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

sp540326.jpg

 • กว่าที่ลูกเณรจะมานั่งตรงนี้ อยู่ในชุดนักรบกองทัพธรรมนี่มันยากนะ
  ยากมาก แต่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวของเราว่ามันยากขนาดไหน

  คนทั่วโลกตั้งหลายพันล้านคน โอกาสจะเป็นอย่างนี้มีไม่กี่คน
  แม้ที่อยู่ในผ้ากาสาวพัสตร์ก็เยอะ แต่โอกาสที่จะได้รู้เรื่องเป้าหมายชีวิตก็น้อย
  ยิ่งเป้าหมายว่าถึงที่สุดแห่งธรรม นั้นคือจุดสูงสุด ยิ่งไม่ค่อยมี

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • สิ่งนี้ถ้าหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ไม่บังเกิดขึ้น เราจะไม่มีวันรู้เลย
  เพราะฉะนั้นเราเกิดมาในยุคของผู้มีบุญ เพราะเราได้สั่งสมบุญมาอย่างดี
  จึงมาได้ยินได้ฟัง

  เมื่อโอกาสนี้มาถึงแล้ว ถ้าเราปล่อยให้หลุดไป น่าเสียดายทีเดียว
  เพราะฉะนั้นคำว่า “ลาสิกขา” ไม่ควรมีอยู่ในใจของลูกเณร
  อย่าให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะเราอยู่ในภาวะอันสูงสุดแล้ว
  ไม่ควรจะถอยหลังไปอยู่ในภาวะที่ต่ำกว่า

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org