หน้าแรก
 
วินัย พิมพ์
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

วินัย คือ สิ่งที่นำเราออกไปดี นำเราไปแจ้ง นำเราให้แตกต่างจากชาวโลก
จนกระทั่งเขาเคารพกราบไหว้บูชาเราได้ ด้วยความเลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติ
และปฏิปทาของเรา

เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความงดงาม และความอยู่เป็นสุขของหมู่คณะ
เป็นสิ่งที่ยังความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่หมู่ชนผู้เลื่อมใสแล้ว
และยังความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส

เพราะฉะนั้น อย่าอึดอัดกับการที่ต้องอยู่ในพระธรรมวินัย
แต่ให้คิดว่ากฎ ระเบียบ หรือพระธรรมวินัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เหมือนตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ขับถ่าย

ไม่มีใครมาบอกเรา แต่เป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติอยู่แล้ว หากลูกเณรทำได้อย่างนี้
ต่อไปจะเกิดอานิสงส์คือ ทำให้จิตใจเราเบิกบาน แช่มชื่น แล้วก็ติดเป็นนิสัย
ไม่มีความรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เราอึดอัด คับแคบ ยุ่งยากใจ ลำบากใจ

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org