หน้าแรก
 
เวรมณี พิมพ์
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙

เวรมณี แปลว่า เจตนาเครื่องกำจัดเวรเจตนาอันเป็นเครื่องมือในการกำจัดเวรออกไป

เวรที่ควรกำจัด คือบาปกรรม ๕ อย่าง ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และ การดื่มสุราเมรัย

บาปกรรม ๕ อย่างนี้จัดเป็นเวร เพราะเป็นเหตุก่อเวรก่อภัยให้ผู้ทำ เป็นเหตุให้ได้รับทุกข์โทษในอบายภูมินรกเป็นต้น และเมื่อพ้นจากอบายภูมิแล้วบาปกรรมนั้นยังตามมาให้ผลต่อไปอีก เช่นทำให้เป็นคนอายุสั้น เป็นคนพิการแต่เกิด เป็นคนมีจิตวิปริตผิดเพศ

เวรมณี ก็คือ วิรัติ และ สิกขาบทหรือศีล นั่นเอง เพราะเป็นเครื่องมือในการกำจัดเวรโดยเฉพาะ

การถือศีล ๕ จัดเป็นเวรมณี ด้วยมีเจตนา จะกำจัดเวรคือบาปกรรม ๕ ประการให้ห่างตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org