หน้าแรก
 
สัมมนาองค์พระฉลองชัยฯ โอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พิมพ์
๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

sp540412.jpg

เดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์
ทำสิ่งที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ยากให้เกิดขึ้นบนโลกนี้
โดยเฉพาะการที่เราจะได้มาปิดองค์พระให้ครบ 1 ล้านองค์ภายในเดือนนี้

มหาธรรมกายเจดีย์สำคัญอย่างไร..
ขออัญเชิญโอวาทของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อให้ได้รับฟังกัน

               ลูกๆ ชายหญิงที่รักของหลวงพ่อ วันนี้เป็นวาระสำคัญ ที่ลูกๆชายหญิงทั้งหลาย ได้มาพร้อมเพรียงกัน ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อยังความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่การสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ หลวงพ่อมีความปลาบปลื้มใจและประทับใจที่ลูก ๆทั้งหลาย ยังคงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค และไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสังคม มีความเด็ดเดี่ยวที่จะบรรลุความสำเร็จที่กำลังรออยู่ข้างหน้าให้ได้ในภาวะเช่นนี้

               ถ้าหากให้ทุกคนเลือก ระหว่างการอยู่เฉยๆ กับการที่จะต้องลำบาก เหน็ดเหนื่อย หลวงพ่อก็เชื่อว่า ทุกคนก็อยากเลือกที่จะอยู่เฉยๆ มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม การอยู่เฉยๆ ไม่ใช่วิสัยของนักสร้างบารมี เพราะความเหน็ดเหนื่อยของเราในวันนี้ คือ ภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ที่มีผลต่อการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาวโลกอันจะประมาณค่ามิได้ ภาพที่ปรากฏให้เห็นนี้ ทำให้หลวงพ่อรู้สึกซาบซึ้งและตระหนักในจิตใจที่สูงส่ง อันเปี่ยมไปด้วยกุศลศรัทธาของลูกๆ ทั้งหลาย ที่ทุกคนได้ร่วมกันทุ่มเททั้งด้านกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแสดงออกถึงจิตใจที่ดีงาม ซึ่งหลวงพ่อไม่อาจจะสรรหารางวัลหรือคำยกย่องสรรเสริญใดๆ มามอบให้แก่ลูก ๆ ให้สมดังใจได้

               หลวงพ่ออยากจะบอกกับลูกๆทั้งหลายว่า เราคือเจ้าของบุญ ของการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งธรรมดาของผู้เป็นเจ้าของนั้น มิใช่เป็นเจ้าของเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หากเป็นเจ้าของโดยภาพรวมทั้งหมด ดังนั้น เราจึงควรระลึกไว้เสมอว่า ส่วนใดที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เราก็จะเติมความสมบูรณ์ให้กับส่วนนั้น เช่น เราช่วยกันสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์บ้างแล้ว เราก็จะช่วยกันยังความสำเร็จสมบูรณ์กับการสร้างองค์พระภายในอีกด้วย หรือแม้จะเป็นส่วนอื่นๆ ที่ยังขาดเหลือ เราก็จะช่วยกันทำให้ส่วนนั้น สำเร็จสมบูรณ์ให้ได้

               ความผูกพันระหว่างมหาธรรมกายเจดีย์กับพวกเราทั้งหลาย มิได้เสร็จสิ้นเพียงหลังการบริจาคและได้รับใบอนุโมทนาบัตรไปแล้วเท่านั้น เราผู้เป็นเจ้าของบุญนี้ ย่อมจะต้องสอดส่องเอาใจใส่ ติดตามว่าอะไรยังขาดเหลือ อะไรที่เราจะสามารถช่วยให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็วได้ เมื่อมีจิตผูกพันอย่างนี้ เราจะไม่รู้สึกเลยว่า เราทำบุญบ่อยครั้ง เพราะตราบใดที่งานยังไม่สำเร็จ เราก็จะช่วยกันทำแล้วทำอีก เพื่อให้งานสำเร็จสมบูรณ์ให้ได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องให้มีการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ หรือจัดสัมมนาครั้งแล้วครั้งเล่า

               สำหรับเหตุการณ์บ้านเมือง หลวงพ่ออยากจะฝากเป็นข้อคิดไว้สักเล็กน้อยว่า ในสภาวะที่เศรษฐกิจที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนย่อมจะเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่า สิ่งเหล่านี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีสภาวะใดที่จะตกต่ำหรือสูงขึ้นไปได้ตลอดกาล การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงภายนอกที่ย่อมมีขึ้นมีลง ส่วนภายใน คือ จิตใจของพวกเราทั้งหลาย จะต้องมั่นคงอยู่เสมอ อย่าให้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของความไม่แน่นอนนั้น

               ขอเราทำตัวอยู่เหนือกระแส ไม่ถือมงคลตื่นข่าว และกล้าหาญที่จะสวนกระแส โดยไม่ให้กระแสความตกต่ำเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าทำความดีหรือไม่ ตามที่หลวงพ่อเคยได้ยินคำขวัญที่มีผู้นำบุญเคยกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า ค้าขายขาดทุน บอกบุญดีกว่า หรือ เศรษฐกิจไม่ดี สร้างบารมีดีกว่า ขณะเดียวกัน ถ้าหากเศรษฐกิจดีแล้ว ก็ยิ่งจะต้องสร้างบารมีให้มากยิ่งขึ้น เพราะนักสร้างบารมีที่ฉลาด ย่อมจะปรับกระแสไม่ว่าจะขึ้นหรือลงให้เป็นประโยชน์แก่การสร้างบารมีได้เสมอ

               สำหรับการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นั้น มิใช่เป็นสิ่งที่อยากทำ แต่เป็นสิ่งที่ควรทำ และต้องทำให้สำเร็จโดยเร็วนี้ให้ได้ ให้ระลึกเสมอว่า เราคือฝ่ายบุญ หน้าที่ของเราก็คือการสร้าง และสั่งสมบุญบารมีให้ได้มากที่สุด ในขณะที่อีกฝ่ายเขาก็สร้าสงอุปสรรคและความยากลำบากขัดขวางเอาไว้

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก www.dmc.tv/video

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org