หน้าแรก
 
ผู้มีขันติ พิมพ์
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

ผู้มีขันติ

 

“ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา

และผู้มีขันติชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง”

 

 

ส. ม. ๒๒๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org