หน้าแรก
 
หญิงร้ายชายชั่ว พิมพ์
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙

หญิงชั่วชู้ร้ายรัก ฤาคลาด

เห็นบุรุษนักปราชญ์ เกลียดใกล้

แมลงวันย่อมเอาชาติ อสุภ เน่านา

บ่เสาะกลิ่นดอกไม้ ดุจผึ้งภุมรา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org