หน้าแรก
 
มีบุญร่วมกัน พิมพ์
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙

ปางก่อนเคยร่วมน้ำ ใจจิต

เคยยื่นทรัพย์ไปล่ปลิด ปลดให้

เคยเป็นมิ่งเมียสนิท หลายชาติ มานา

ในชาตินี้จึ่งได้ เสพส้องครองกัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org