หน้าแรก
 
กิจของพุทธบริษัท พิมพ์
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙

กิจของพุทธบริษัท

 

“พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะ

เป็นผู้สอบถาม

เข้าไปนั่งใกล้ผู้มีศีล และเป็นพหูสูตโดยเคารพ”

 

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๓๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org