หน้าแรก
 
นินทากาเล พิมพ์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

อากาศหฤโหดร้าย คือกา

สัตว์สี่ตีนคือลา โหดแท้

นักพรตมักโกรธา หฤโหด

ร้ายกว่าร้ายนั้นแล้ แต่ผู้นินทา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org