หน้าแรก
 
บุญบารมีเกิดขึ้นได้อย่างไร พิมพ์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

sp550205.jpg

 

การสะสมคุณความดีจนเกิดเป็นบุญบารมีนั้นหลวงพ่อขออธิบายสั้น ๆ ในเชิงปฏิบัติ ดังนี้

               สมมติว่าเราให้ทานใดๆ ก็ตาม พอให้ทานครั้งหนึ่ง ก็ฆ่าความตระหนี่จากใจไปได้ส่วนหนึ่ง บุญก็เกิดขึ้นในใจสว่างวาบขึ้นมา ถ้าตัดใจให้ทานเล็กน้อย ฆ่าความตระหนี่ได้เล็กน้อย บุญก็เกิดขึ้นวูบน้อยๆ ถ้า ตัดใจให้ทานมาก ฆ่าความตระหนี่ได้มาก บุญก็สว่างมากขึ้นตามลำดับ เช่น

-  ทำบุญด้วยข้าวหนึ่งทัพพี ก็เกิดความสว่างเหมือนเปลวไฟ จากไม้ ขีดหรือเทียนไข
-  ทำบุญสร้างกุฏิถวายพระ บุญก็สว่างเหมือนแสงไฟฉาย
-  ทำบุญสร้างโบสถ์ บุญก็สว่างเจิดจ้าอย่างกับแสงจากสปอตไลท์
-  สร้างวัด บุญก็สว่างเหมือนแสงจันทร์คืนวันเพ็ญ ซึ่งกำจัดความมืดได้ตั้งครึ่งโลก ทำบุญฆ่าความตระหนี่ได้มากเท่าไร ดวงบุญก็โตมากขึ้นเท่านั้น


ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภาวนาวิริยคุณ


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org