หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัยสี่ พิมพ์
๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

sp550923.jpg

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่

อิมานิ มะยัง  ภันเต, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ,
 ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ  จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
จตุปัจจัยไทยธรรม, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ, จตุปัจจัยไทยธรรม,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, 
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org