หน้าแรก
 
น้ำใจ พิมพ์
๘ เมษายน ๒๕๔๙

ดูข้าดูเมื่อใช้ การหนัก

ดูมิตรพงศารัก เมื่อไร้

ดูเมียเมื่อไข้จัก จวนชีพ

อาจจักรู้จิตได้ ว่าร้ายฤาดี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org