หน้าแรก
 
เอดส์ พิมพ์
๒ เมษายน ๒๕๕๖

คำถามจากทางบ้าน:

เหตุใดบางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงหรือมีเพศสัมพันธ์แต่ติดเอดส์ เช่น ทางการให้เลือด และโรคเอดส์ต้องเป็นเฉพาะกับคนมีกรรมกาเมฯ เท่านั้นหรือไม่

560403_teenee2.jpg


ที่นี่มีคำตอบ:

ผู้ป่วยโรคเอดส์ บางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงหรือมีเพศสัมพันธ์ แต่ติดเอดส์ได้ก็มี เช่น ทางการให้เลือด เพราะกรรมกาเมฯ หรืออาจไม่ใช่กรรมกาเมฯ โดยตรง แต่ก็ต้องมีกรรมกาเมฯ เป็นเชื้ออยู่บ้าง แล้วมารวมกับกรรมปาณาติบาต จึงจะทำให้มีเหตุการณ์ดังกล่าว ที่จะทำให้ต้องเสียชีวิต ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เนื่องจากกรรมกาเมฯที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒ เมษายน ๒๕๕๖ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org