หน้าแรก
 
สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกพ่อแม่ พิมพ์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คำถามจากทางบ้าน

หลานสาวตั้งใจจะสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุกระดูกของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้ลูกหลานได้มากราบไหว้นั้น จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างคะ

สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิ

ที่นี่มีคำตอบ:

หลานสาวตั้งใจจะสร้างเจดีย์เอาไว้บรรจุอัฐิคุณพ่อคุณแม่ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะมีลูกหลานที่มีความกตัญญูกตเวที ลูกหลานอยู่ในโอวาท ครอบครัวสามัคคีเกื้อกูลกัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสู้ทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วอุทิศไปให้ไม่ได้ เพราะผู้ตายจะได้รับโดยตรง

การทำอย่างนี้ก็เป็นแค่กุศโลบายทางอ้อมที่จะให้ลูกหลานไปกราบไหว้อัฐิ แล้วถือโอกาสไปทำบุญกับวัดเท่านั้น ที่สำคัญคือต้องปลูกฝังลูกหลานให้เป็นนักสร้างบารมี แล้วหมั่นอุทิศบุญให้ท่านบ่อยๆที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org