หน้าแรก
 
ทำการ์ตูนธรรมะ ๑ พิมพ์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คำถามจากทางบ้าน

ลูกได้รับบุญทำการ์ตูนประกอบรายการธรรมะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา จะมีอานิสงส์จากการรับบุญในหน้าที่นี้อย่างไรบ้าง

อานิสงส์ทำการ์ตูนธรรมะ

ที่นี่มีคำตอบ:

อานิสงส์โดยย่อจากการได้รับบุญนี้ คือ จะมีดวงปัญญาแตกฉาน จะมีอารมณ์ดี อารมณ์สบาย จิตจะเบิกบานอยู่เป็นนิจ ถ้าหมั่นนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ถ้าหมั่นตอกย้ำสมณสัญญา ก็จะมีผังบวชหนาแน่น เป็นต้น

ผลบุญที่เกิดจากการทำตัวการ์ตูนนั้น เมื่อเป็นทิพยสมบัติก็จะมีสวนเป็นตัวการ์ตูนฝังเพชรพลอยที่สวยงามถ้าตัวลูกปรารถนา แต่ถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ เพราะบุญเป็นธาตุสำเร็จ เช่น อาจจะมีประติมากรรมเป็นรูปตัวการ์ตูนสวยๆ โดยเป็นรัตนชาติ เป็นต้น


ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่

๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org