หน้าแรก
 
ทำการ์ตูนธรรมะ ๒ พิมพ์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คำถามจากทางบ้าน

ด้วยผลบุญที่เกิดจากการทำการ์ตูนรายการธรรมะ จะทำให้ลูกมีทิพยสมบัติที่มีลักษณะเหมือนตัวการ์ตูนหรือไม่คะ


อานิสงส์ ทำการ์ตูน


ที่นี่มีคำตอบ:

ผลบุญที่เกิดจากการทำตัวการ์ตูนนั้น เมื่อเป็นทิพยสมบัติก็จะมีสวนเป็นตัวการ์ตูนฝังเพชรพลอยที่สวยงามถ้าตัวลูกปรารถนา แต่ถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ เพราะบุญเป็นธาตุสำเร็จ เช่น อาจจะมีประติมากรรมเป็นรูปตัวการ์ตูนสวยๆ โดยเป็นรัตนชาติ เป็นต้น

 

ผลบุญที่เกิดจากการทำตัวการ์ตูนนั้น เมื่อเป็นทิพยสมบัติก็จะมีสวนเป็นตัวการ์ตูนฝังเพชรพลอยที่สวยงามถ้าตัวลูกปรารถนา แต่ถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ เพราะบุญเป็นธาตุสำเร็จ เช่น อาจจะมีประติมากรรมเป็นรูปตัวการ์ตูนสวยๆ โดยเป็นรัตนชาติ เป็นต้นที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org