หน้าแรก
 
หาทรัพย์ได้ ใช้ทรัพย์เป็น พิมพ์
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

 

“ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท

เข้าใจจัดการ เลี้ยงชีวิตพอสมควร

จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้”

 

 

อง. อฎฐก. ๒๓/๒๙๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org