หน้าแรก
 
บ้านกัลยาณมิตร พิมพ์
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

คำถามจากทางบ้าน:

บุญที่ผมได้ใช้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับ

560604_teenee3.jpg

ที่นี่มีคำตอบ:

ลูกมีบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะบุญที่สร้างมากับหมู่คณะ แล้วได้อธิษฐานจิตว่า ให้ได้เป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายมาเมื่อพุทธันดรก่อนๆ

อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้บริวารสมบัติ มีพี่น้อง หมู่ญาติ เพื่อนฝูงที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมที่เกื้อกูลต่อการสร้างบารมี เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมาก จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข บรรลุมรรคผลนิพพาน แม้ละโลกไปแล้ว ก็จะมีบริวารมาก ทิพยสมบัติมาก มีวิมานสว่างไสว เป็นต้นที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org