หน้าแรก
 
สร้างหนังให้คนรักกัน พิมพ์
๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

คำถามจากทางบ้าน:


การสร้างหนังให้คนรักกัน หันกลับมาทำความเข้าใจกัน เห็นคุณค่าของกันและกัน และให้อภัยกัน ได้บุญหรือไม่ครับ

560609_teenee3.jpg


ที่นี่มีคำตอบ:

การสร้างหนังให้คนรักกัน หันกลับมาทำความเข้าใจกัน เห็นคุณค่าของกันและกัน และให้อภัยกันนั้น ก็ไม่ได้เป็นบุญโดยตรง แต่เป็นความดีแบบโลกๆ ที่ให้ข้อคิดและความบันเทิง จะเป็นบุญต่อเมื่อทำให้ชาวโลกพ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือคลายจากความโลภ ความโกรธ ความหลงเท่านั้น


ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่

๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org