หน้าแรก
 
สร้างพระบรรจุกรุ พิมพ์
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

คำถามจากทางบ้าน:

การสร้างพระบรรจุกรุของคนโบราณจะได้อานิสงส์อย่างไร จะเหมือนกับการสร้างองค์พระประดิษฐาน
ในมหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ครับ

560613_teenee3.jpg

ที่นี่มีคำตอบ:

การสร้างพระบรรจุกรุของคนโบราณ จะมีอานิสงส์อย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้าสร้างเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนา และเอาไว้ปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์ ซึ่งเมื่อพังลงแล้ว ก็จะได้นำพระไปให้เขาบูชา และรวบรวมปัจจัยมาสร้างสถูปเจดีย์ใหม่

อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้เกิดในบุญเขต และมีคนคอยติดตามดูแลสมบัติของตน จะมีโภคะมาก สมบัติก็จะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆ เป็นต้น คล้ายๆ การสร้างพระธรรมกายประจำตัว แต่ถ้าสร้างเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังเอาไว้แจก ก็จะมีอานิสงส์น้อย เพราะเป็นบุญปนความหลง


ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org