หน้าแรก
 
ความรักสีอะไร ๕ พิมพ์
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

คำถามจากทางบ้าน

สำหรับผู้ป่วยอัมพาตควรฝึกสมาธิอย่างไรคะ

560628_4teenee.jpg

ที่นี่มีคำตอบ

สำหรับผู้ป่วยเป็นอัมพาต หากยังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ควรทำสมาธิโดย ให้เอนตัวโดยการยกเตียงขึ้นมา แล้วทำภาวนาด้วยวิธีหยุดใจไว้กลางกายตามหลักวิชชา (ศึกษาวิธีการฝึกสมาธิท้ายเล่ม) เพราะนอนทำภาวนาแล้วมักจะหลับ


ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๔ รักนี้สีอะไร
โดยคุณครูไม่ใหญ่
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org