หน้าแรก
 
สั่งสมบุญ พิมพ์
๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

“ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จักไม่มาถึง

แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตก ฉันใด

ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อยๆ

ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น”

 

 


ข. ธ. ๒๕/๓๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org