หน้าแรก
 
วาจาอันสูงสุด พิมพ์
๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

 

“พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใด เป็นคำปลอดภัย

เพื่อบรรลุพระนิพพาน และเพื่อทำที่สุดทุกข์

พระวาจานั้นแล เป็นสูงสุดแห่งวาจาทั้งหลาย”

 

 

ขุ. เถร. ๒๖/๔๓๔

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org