หน้าแรก
 
สมาบัติ พิมพ์
๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

สมาบัติ คุณวิเศษที่พึงเข้าถึง การเข้าถึง การบรรลุคุณวิเศษนั้นๆ

สมาบัติ โดยปกติมี 8 เรียกว่า สมาบัติ 8 ได้แก่ รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 ดังนั้นจึงมักเรียกว่า ฌานสมาบัติการเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ คือการดับสัญญา และเวทนาได้หมด เรียกว่า นิโรธสมาบัติ

เรียกการเข้าฌานนั้นๆ ว่า เข้าสมาบัติ

เรียกการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธว่า เข้านิโรธสมาบัติ หรือ เข้านิโรธ

พระอรหันต์และพระอนาคามีผู้ได้สมาบัติ 8 แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้านิโรธได้

สมาบัติ 8 และนิโรธสมาบัติ รวมเป็น 8 จัดเป็น อนูปุพพวิหารธรรม คือธรรมเครื่องอยู่ที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org