หน้าแรก
 
มธุรสวาจา พิมพ์
๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

หวานใดในโลกนี้ มีสาม สิ่งนา

หวานหนึ่งคือรสกาม อีกอ้อย

หวานอื่นหมื่นแสนทราม สารพัด หวานเอย

หวานไป่ปานรสถ้อย กล่าวเกลี้ยงคำหวาน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org