หน้าแรก
 
ไฟร้อน พิมพ์
๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
รู้ว่าไฟ
คนแสนงอน
อย่าตอแย
โกรธเต็มที่
 
ก็อย่าต้อง
ชอบโกรธขึ้ง
อย่ายั่วเย้า
เหมือนได้เชื้อ
เป็นของร้อน
พึงหลีกหนี
ไม่เข้าที
จะเหลืองแรงฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org