หน้าแรก
 
ทางแห่งความเจริญ พิมพ์
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

 

“ยศย่อมเจริญ แก่ผู้มีความหมั่น มีสติ

มีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้ว

ทำระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท”

 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org