หน้าแรก
 
สัจจะ พิมพ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

สัจจะ ที่เป็นคำพูด แปลว่า คำจริง หมายถึง คำตรง คำแท้ คำที่ไม่โกหก หลอกลวงบิดพลิ้ว เรียกเต็มว่า สัจวาจา

สัจจะ ที่เป็นคุณธรรม แปลว่า ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความมีสติซื่อตรง หมายถึง ความมีจิตใจตรง ไม่คิดคด ไม่คิดโกหก หลอกลวง รักษาคำมั่นสัญญามั่นคง

ลักษณะของผู้มีสัจจะ คือ

- พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น รักษาคำพูด

- ซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้วางใจได้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

- มีความบริสุทธิ์ใจต่อคู่ครองของตัวและบุคคลทั่วไป

- ไม่เป็นสับปรับ หน้าไหว้หลังหลอก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org