หน้าแรก
 
ติชม พิมพ์
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ดอกบัวหนามณะก้าน คนฉิน

สระก็มีมลทิน ไป่พร้อง

น้ำล้างสิ่งของกิน พึงเกลียด ตินา

คลองอาบอากูลซ้อง สิ่งร้ายเป็นดี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org