หน้าแรก
 
สังโยชน์ (1) พิมพ์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

สังโยชน์ แปลว่า กิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้ หมายถึงกิเลสที่มัดสัตว์ไว้ในกองทุกข์ในโลก มิให้พ้นไปจากโลกคือมิให้บรรลุธรรมได้มี 10 ประการ

สังโยชน์ 10 แบ่งเป็น 2 หมวด

1.โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ คืออย่างหยาบ เพราะเป็นเหตุนำสัตว์ให้เกิดในกามภพซึ่งเป็นภพชั้นต่ำ มี 5 ประการคือ

2. สักกายทิฐิ คือ ความเห็นเป็นเหตุให้ถือตัวถือตน

3. สีลัพพตปรามาส คือความยึดถือในศีลและพรต

4. กามราคะ คือความกำหนัดยินดีด้วยความพอใจในกาม

5. ปฏิฆะ คือความกระทบกระทั่งจิตความหงุดหงิดไม่พอใจ ทำให้เกิดโทสะ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org