หน้าแรก
 
ความจนคือพิษร้าย พิมพ์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

พิษร้อนในโลกนี้ มีสาม

พิษหอกดาบเพลิงลาม ลวงไหม้

ร้อนจริงก็มียาม หยุดหย่อน เย็นนา

ร้อนสิ่งเดียวร้อนไร้ ยิ่งร้อนฤาวาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org