หน้าแรก
 
สัทธาจริต พิมพ์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

จริต แปลว่า ความประพฤติ พฤติกรรมปกติ หมายถึงความประพฤติที่ติดต่อสืบเนื่องมานานจนเป็นเรื่องปกติของผู้นั้น ใช้ว่า จริยา ก็ได้

สัทธาจริต หมายถึงพฤติกรรมของคนที่มีศรัทธาเป็นปกติ คือชอบเสียสละ จิตใจอ่อนไหวในการให้ ยืน เดิน นั่ง นอนเรียบร้อย ละมุนละม่อม ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย ชอบอาหารประเภทหวานมัน ชอบความสวยงามแบบเรียบๆ ไม่โลดโผน เบิกบานใจในการบุญไม่ตระหนี่หวนแหน ชอบใจถูกใจเป็นให้หมดไม่ชอบโอ้อวด ไม่มีมายา

สัทธาจริต มักเป็นไปคู่กับ ราคจริต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org