หน้าแรก
 
ลึกซึ้งเกินหยั่ง พิมพ์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง จมูกมด

น้ำจิตพระยากำหนด ยากแท้

คำครูสั่งสอนบท ธรรมเมศ

ห้าสิ่งนี้แหลมแล้ รวดรู้เร็วจริง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org