หน้าแรก
 
วัฏสงสารยาวไกล พิมพ์
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

คนตื่นคืนหนึ่งช้า จริงเจียว

มล้าวิถีโยชน์เดียว ดุจร้อย

สงสารหมู่พาลเดียว ทางเนิ่น นานนา

เพราะบ่เห็นธรรมน้อย หนึ่งให้เป็นคุณ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org