หน้าแรก
 
สันโดษ (๒) พิมพ์
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

สันโดษ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอดีในชีวิตประจำวัน ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไป ไม่เขียนเกินไป ไม่ฟุ้งซ่านจนเกิดเดือดร้อน เป็นต้น เป็นแนวปฏิบัติกลางๆ เพื่อให้ชีวิตมีความอิ่มไม่พร่อง อันเป็นเหตุให้มีความสุข

สันโดษ มีวิธีปฏิบัติคือ

- สันโดษในความคิด คือยินดีในความคิดที่ถูกต้อง ระงับความคิดที่ฟุ้งซ่าน ความคิดอยากได้เกินไป ความคิดอยากได้ในทางที่ผิด

- สันโดษในการแสวงหา คือยินดีแสวงหาสิ่งที่ควรได้ตามภาวะของตนในทางที่ชอบ

- สันโดษในการรับ คือยินดีรับแต่สิ่งที่ควรรับ ที่ได้มาโดยถูกต้อง ไม่รับสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ

สันโดษในการบริโภค คือยินดีบริโภคใช้สอยแต่พอดี ด้วยความประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ฟุ่มเฟือยหรือเขียนเกินไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org