หน้าแรก
 
อยู่ใกล้ไฟ พิมพ์
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เฝ้าท้าวเทียมเสพด้วย ยาพิษ

เข้าสู่สงครามชิด ใช่ช้า

ทรงครรภ์แลพาณิช เที่ยวท่อง ชเลนา

บัดชื่นบัดเศร้าหน้า กล่าวใกล้ความตาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org