หน้าแรก
 
อย่านิ่งนอนนาน พิมพ์
๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

บรรทมยามหนึ่งไท้ ทรงฤทธิ์

หกทุ่มหมู่บัณฑิต ทั่วแท้

สามยามพวกพาณิช นรชาติ

นอนสี่ยามนั้นแล้ เที่ยงแท้เดียรฉาน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org