หน้าแรก
 
บุคคลควรติเตียน พิมพ์
๓ มิถุนายน ๒๕๔๙

ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า จากเจียร

ซีบ่เล่าเรียนเขียน อ่านไซริ

ชาวนาละความเพียร ไถถาก

สามสิ่งนี้โหดให้ โทษแท้คนฉิน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org